تعزیه خانه کرمان: تالار گفتمان

MySite.com :: مشاهده انجمن - امام رضا (ع)

امام رضا (ع)
اصلاح كنندگان: هيچكدام

كاربراني كه در حال مشاهده اين انجمن هستند : هيچكدام

ارسال موضوع جديد
 موضوعات   پاسخ ها   نويسنده   دفعات بازديد   آخرين ارسال 
مطلب جديدي ارسال نشده است . تا یوسف اشکم سَرِ بازار نیاید
0 sss 22120 سه شنبه، 15 آبان ماه ، 1397 16:48:12
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . دو دست بر کمرش ، مثل مادرش زهرا
0 sss 3733 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 23:24:24
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . آمد از راه و کشید آرام عبا رویِ سر
0 sss 2879 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 23:23:25
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . آخر ماه صفر، اول ماتم شده است
0 sss 3012 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 23:15:13
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . به فکر کربلا بودم در اوردم سر از م
0 sss 2761 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 23:13:47
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . از اباصلت بپرسید چه آمد به سرش
0 sss 2871 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 23:12:39
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . ایکه باشد لطف تو از ماسوا هم بیشت
0 sss 2867 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 23:11:35
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . کاش میشد پر بگیرم تا حرم
0 sss 2713 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 23:10:32
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . ببین دربار سلطان را
0 sss 2637 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 23:09:39
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . ای که مرآت خدایی مددی حضرت سلطان
0 sss 2401 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 23:08:41
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . از سوز زهر خسته و از پا نشسته ام
0 sss 2102 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 23:07:37
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . دعا كنيد شب گريه آورش نرسد
0 sss 2177 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 23:06:41
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . نم نم کنار حجره دربسته میرسید
0 sss 2146 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 23:05:49
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . زهر کاری شده و شعله به پیکر اُفتا
0 sss 1959 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 23:04:45
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . چون کارگر آن جا که کند کار به وقتش
0 sss 2107 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 23:03:57
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . چون جام زهر... غریبانه سر کشید
0 sss 1963 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 23:03:03
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . آشفته بود از اثرِ زهر حال او
0 sss 1848 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 23:01:59
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . پیرمرد از تمام خاطره هاش
0 sss 1824 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 23:01:03
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . نقاره می زنند چه شوری به پا شده
0 sss 1742 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 23:00:07
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . به هنگام گرفتاری توکل بر خدا عشق
0 sss 1093 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:59:16
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . خاک پای زایر شاه خراسان میشوم
0 sss 328 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:58:21
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . من بی دل آمدم که تو دلدار من شوی
0 sss 317 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:57:29
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . مریض آمده اما شفا نمی‌خواهد
0 sss 301 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:56:32
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . سائل شدن پیش شما خیلی می ارزد
0 sss 291 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:54:32
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . قِسمَتَم نیست اگر زائرِ مشهد بشو
0 sss 309 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:53:38
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . صحن ، یکباره به آوای تو برمی خیزد
0 sss 338 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:52:37
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . مهمان بارگاه توأم یا ابا الحسن
0 sss 359 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:51:47
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . پادشاه سخا امام رضا
0 sss 315 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:50:28
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بعد از رکوع و سجده و بعد از قیام ا
0 sss 316 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:49:22
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . کارم همیشه جرم و خطا بوده از قدیم
0 sss 290 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:48:15
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . من دست خالی آمدم
0 sss 360 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:47:22
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . در حرم لب بر لب پیمانه باشد بهتر ا
0 sss 336 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:45:07
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . یک جذبه ریسمان شد و پای مرا گرفت
0 sss 269 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:44:16
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . پریشان واژه هایم را زگیسوی شما دا
0 sss 286 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:43:26
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . با احترام، دست به سينه نهاده است
0 sss 323 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:42:37
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . همواره بود میل دلم سوی رضا
0 sss 316 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:41:44
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . زیر ایوان طلایت بخت با من یار شد
0 sss 348 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:40:45
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . کوبیده ام کلون دری را زکودکی
0 sss 298 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:39:59
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . به گفته های موثق روایت است اینجا
0 sss 323 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:38:57
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . هفت آسمان به شوق تو نقاره می زنند
0 sss 337 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:37:49
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . این جاست کـه هر دلبر و دلداده بیا
0 sss 358 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:36:52
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . تمام صحن تو از اشک زائران تر شد
0 sss 327 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:36:02
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . نیمه شبها تا سحر ذکر رضا(ع) باید گ
0 sss 368 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:34:54
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . روحم هوای پنجره فولاد می کند
0 sss 327 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:34:03
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . نقّاره ی تو فخر تمامیِّ سازها
0 sss 294 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:33:12
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . زیر ایوان طلا یت ذکر یا هو میزنم
0 sss 319 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:32:20
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بر گدایی که پشتِ در داری
0 sss 327 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:31:23
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . در نگه داریم فریادی که در فریاد ن
0 sss 315 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:30:26
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بال وا کرده ام از فاصله ها می گذرم
0 sss 316 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:29:34
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . سلام ای غریب غریبان سلام !
0 sss 297 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 22:28:37
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . دل را مقیم درگه جانان نوشته اند
0 sss 295 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 21:11:16
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . شرمنده‌ام که همت آهو نداشتم
0 sss 317 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 21:10:27
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . گندم ازدست توخورده است وکبوترشده
0 sss 338 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 21:09:38
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . باران گرفته ... دل، چمدان مسافر اس
0 sss 361 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 21:08:44
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . صدای ذکر تو شب را فرشته باران کرد
0 sss 309 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 21:07:42
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . هر چند حال و روز زمین و زمان بد اس
0 sss 314 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 21:06:45
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . شهر ما گمشده در غربت و ویرانی هاس
0 sss 315 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 21:05:45
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . شب بود و شور بود و سلامِ فرشته‌ها
0 sss 300 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 21:04:46
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . هر کس به زلفش می رود در می رود جان
0 sss 295 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 21:03:41
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . آبروی من به زوار تو آخر بسته است
0 sss 340 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:49:18
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . دلم دوباره هواى تو را به سر دارد
0 sss 328 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:48:25
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . آهو آمد سوی تو آرام شد،پس می شود
0 sss 305 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:47:11
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . رخصت گرفت باد‌صبا از امام ما
0 sss 320 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:46:20
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . امشب که خدا با تو نمایان شده آقا
0 sss 371 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:42:58
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . وا می کنم سوی تو تا بال و پرم را
0 sss 312 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:41:23
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . گریه ام در حرم از روی پریشانی نیس
0 sss 322 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:40:23
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . سائل به سفره خانه ی ارباب تا رسید
0 sss 310 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:39:27
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . قبل از قدم برداشتن در راه هجرانش
0 sss 355 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:38:42
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . با تو هوای عالم امکان عوض شده
0 sss 350 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:37:49
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بس که موج عاشقی اینجا تلاطم می کن
0 sss 329 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:36:55
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بدهکاری حرم آمد ، تو پر کردی حساب
0 sss 298 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:36:05
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . مرا چشمیست خون افشان ،زِ نام ضامن
0 sss 323 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:35:10
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . زائر که از مبدا به مقصد خیر دیده
0 sss 296 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:34:20
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . ذکر لب اولیاء نام نکوی رضاست
0 sss 305 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:33:18
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . امشب کبوترِ دل پَر می کشد هوایت
0 sss 297 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:32:11
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . کبوتر دوست می دارد به صحن تو اسیر
0 sss 335 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:31:15
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . سلطان خراسان نه..که سلطان جهان اس
0 sss 323 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:30:23
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . ایران گلستان گشته از یمنِ حضورت
0 sss 326 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:29:10
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . شهره ی شهر شده بخشش شاه مشهد
0 sss 356 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:28:18
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . ای مطرب مهتاب رو
0 sss 370 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:26:56
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . خوشا مشهد وَ شاه بی مثالش
0 sss 347 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:25:58
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . شاعر نشَسته بینِ صَحنِ انقلابِ ت
0 sss 342 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:24:42
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . كبوترانه به سوى تو آمدم آقا
0 sss 333 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:23:49
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . تشنه بودیم که بارانِ نجف را دیدیم
0 sss 298 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:22:50
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . شکر خدا دوباره به دستم قلم رسید
0 sss 279 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:21:47
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . سلطان همیشه دور و برش از گدا پر اس
0 sss 305 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:20:30
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . راهیِ حرم گشتمُ شادم من از این کا
0 sss 312 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:19:40
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . میان صحن های تو ز فکر این و آن فار
0 sss 296 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:18:41
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . دل خود را گره زدم به حرم
0 sss 257 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:17:41
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . آيه‌ها را يكى يكى خواندم
0 sss 262 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:16:35
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . به حرم تا مسیر عشق افتاد
0 sss 293 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:15:36
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . دل کندن از دریا به ساحل بستگی دار
0 sss 297 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:14:43
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . هر خانه ای حالش به مادر بستگی دار
0 sss 298 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:13:52
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . پُر گنه سمت تو می آید مقدس می شود
0 sss 266 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:04:19
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . هر زائری که زائر "مشهد" نمی ش
0 sss 286 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:03:20
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . کم کم مسافران سحر را خبر کنید
0 sss 321 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:01:35
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . به نام قبله ایرانیان به نام حرم
0 sss 370 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 18:00:30
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . من ندیدم که کریمی به کرم فکر کند
0 sss 296 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 17:59:22
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . فعلا که تو سرگرم عزیزان جدیدی
0 sss 330 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 17:58:28
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . دوباره مرغ این سینه به فکر سِیر د
0 sss 310 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 17:57:33
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . ای ضامن غریبان یاثامن الائمه
0 sss 285 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 17:56:35
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . گر چه باری نمی‌برم با خود
0 sss 286 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 17:55:47
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . قصد زیارت حرمت حجّ اکبر است
0 sss 303 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 17:54:46
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . دوباره قسمت من شد مسافرت باشم
0 sss 315 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 17:53:51
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . هشتمین نورِ خدا برجِ ولایت السلا
0 sss 325 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 17:52:44
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . وقتی فرشته دست دعای مرا گرفت
0 sss 314 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 17:51:32
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . مرغم که در حرم چمنی دارم از قدیم
0 sss 324 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 17:50:25
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . مریض آمده اما شفا نمی خواهد
0 sss 328 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 17:49:14
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . قبل از این شور دیگری می داد
0 sss 337 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 17:48:17
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . آمدی در خاک ایران،خاک ایران سبز ش
0 sss 271 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 17:47:09
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . تا زندہ تر باشے شڪَستے قفلِ جانَت
0 sss 306 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 17:46:06
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . مانند مادرت شده ای، قد خمیده ای!
0 sss 297 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 17:45:05
sss نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . برای گِرْیِـهْ دلــم یک اِشارِهْ
0 sss 301 دوشنبه، 14 آبان ماه ، 1397 17:44:09
sss نمايش آخرين ارسال
نمايش تمامي موضوعات گذشته:  
ارسال موضوع جديد    MySite.com صفحه اول انجمن -> کافه شعر آیینی -> امام رضا (ع) زمان پيشفرض سايت: ساعت گرينويچ + 3.5 ساعت
صفحه 1 از 1
مطالب جديد مطالب جديد    مطلب جديدي ارسال نشده است . مطلب جديدي ارسال نشده است .    آكهي ها آكهي ها
مطالب جديد [ مطلب پربيننده ] مطالب جديد [ مطلب پربيننده ]    مطلب جديدي ارسال نشده است  [ مطلب پربيننده ] مطلب جديدي ارسال نشده است [ مطلب پربيننده ]    موضوعات جالب موضوعات جالب
مطالب جديد [ قفل شده ]    مطلب جديدي ارسال نشده است [ قفل شده ]
شما نمي توانيد براي اين انجمن مطلب ارسال كنيد .
شما نمي توانيد براي مطالب اين انجمن جوابيه بفرستيد
شما نمي توانيد مطالب ارسالي خود به اين انجمن را ويرايش كنيد .
شما نمي توانيد مطلب ارسالي خود به اين انجمن را حذف نمائيد .
شما نمي توانيد به نظرسنجي هاي اين انجمن راي دهيد .
شما نيمتوانيد فايل هاي خود را به تالار اضافه نمائيد
شما نيمتوانيد فايل هاي موجود در تالارها را دريافت نمائيد

Powered by phpBB © 2001, 2008 phpBB Group

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما