تعزیه خانه کرمان

عنوان تاریخ
28-12-1398 22:11:46
هفتمین مجمع عمومی انجمن تعزیه برگزار می شود 11-12-1398 18:22:06
مدیرعامل انجمن تعزیه ایرانیان معرفی شد 6-12-1398 11:42:59
سومین سوگواره تعزیه شهرستان کرمان 10-11-1398 15:46:25
سوگواره سوم به کار خود پایان داد. 8-11-1398 21:30:58
اجرای مجلس شهادت حضرت زهرا (س) در کرمان 4-11-1398 21:21:17
برنامه اجرایی سومین سوگواره تعزیه کرمان 22-10-1398 19:40:02
طرحی نو در سوگواره تعزیه شهرستان کرمان 20-10-1398 19:52:41
ششمین مجمع عمومی انجمن تعزیه کرمان 18-10-1398 21:11:58
سومین سوگواره تعزیه شهرستان کرمان 19-9-1398 13:50:32