جستجوتبلیغات

آمار کاربران

نظرسنجی

نظر شما درباره سایت

خیلی عالیه
میتونه بهتر باشه
جای کار داره
بهترین سایته
نظری ندارم!نتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء: 171
نظرات : 1299

گزارش تصویری

تصاویر برتر

تصاویر تصادفیجدیدترین تصاویر

مجلس عروسی حضرت زینب (س)-بخش دوم

امام حسين:    

 حسن جان دست بردار از سر من

مرا گشته است هجر مادر من

نمى ‏آيم به خانه ‏اى جگر ريش

كه تا ملحق شوم با مادر خويش

تو دانى مادرم كامى نديده

به ناكامى ز دنيا پر كشيده

ز بعد مادرم خواهر حقيرم

خدا مرگم دهد تا من بميرم

مجاور مى ‏شوم بر قبر مادر

الهى جان من بستان ز پيكر

امام حسن:    

پدر جان رحم كن بر حال زارم

ز هجران حسين طاقت ندارم

به من رحمى پدر جان بهر داور

از آن ترسم كه گردم بى ‏برادر

حضرت امير:    

خدايا چون كنم اين شورشين را

چسان تسكين دهم قلب حسين را

حسين جان رحم بر باب زارت

به قربان دو چشم اشكبارت

مرا بس باشد اين داغ فراوان

مكن بابا تو گيسو را پريشان

هنوزت زود باشد اى دل افكار

نواخان كشته چون بلبل زار

به دشت كو بلواى زار مضطر

بنالى هر زمان از داغ اكبر

نمائى گريه بهر قاسم زار

كه گردد پاره از شمشير اشرار

ز بهر زينب محزون دل خون

شود خون دلت از ديده بيرون

زينب:    

مفرما اين بخش اى باب زارم

به قربانت ديگر طاقت ندارم

شوم من پيش مرگ نور عينم

نبينم اى پدر مرگ حسينم

دلم بگداختن از اين خبرها

كبابم ساختن اى جان بابا

نصيب من مكن اى حّى داور

ببينم من ديگر داغ برادر

حضرت امير:    

بس است ناله ايا زينب كشيده لقب

كه از براى تو جانم رسيده بلب

تو سوختى جگر مرا پدر براى خدا

برو بخانه كه آيد به نزدم عبدالوهاب

عبدالله:    

 از من سلام بر گل روى تو اى عمو

به پايبوس آمده عرضم شنو عمو

رو كرده‏ ام به درگه تو با دو صد شتاب

در سلك چاكران بنمائى مرا حساب

دارم اميد مرحمت اى عّم تاجدار

جارو كشم به خاك درت اى بزگوار

حضرت امير:    

 از من عليك بر تو ايا نور ديده‏ گان

عبدالله‏ اى انيس من زار ناتوان

اى مايه سرور دل داغ پرورم

هستى تو يادگار به من از برادرم

كه مطلع ‏تر است شما نزد من بيان

كه چه بود به نزد من اين مطلب يتيمان

عبدالله:    

 مطلبى نيست مرا اى به فداى كرمت

سر من باد عمو جان به نثار قدمت

چون كه در كودكى عمو پدرم رفت ز جهان

دست رحمت تو كشيدى به سرم از احسان

تا مرا جان به بدن هست رمق در پيكر

جان‏ نثارى بنمايم برايت اى سرور

حضرت امير:    

 تو عزيز منى اى تو گل گلذار حيا

بلبل خوش سخنى در چمنم عبدالله

پرده از راز تو بردار ايا نور دو عين

مطلب چيست عيان است برم جان حسين

از كلام تو عمو سينه من بخراشد

مطلب خواستن زينب مضطر باشد

عبدالله:    

 توئى داناى اسرار نهانى

همه اسرار پنهانى تو دانى

عمو گردم بقربان جهالت

ز رويت شرمسارم از خجالت

چه گويم در جواب اى شاه ابرار

كه هستى با خبر از سّر اين كار

حضرت امير:    

چه اندازه صداق زينب زار

نما در نزد من اين دم تو اظهار

كه تا عقدش ببندم از برايت

به قربان تو مهر وفايت

عبدالله:    

 هر آنچه امر فرمائى عمو جان

ترا فرمان برم از راه احسان

خودت هستى عمو از حالم آگاه

به دستم نيست هيچ از مال دنيا

صداقش را دهم از جوهر جان

چه سازم كار من گشته پريشان

حضرت امير:    

برادرزاده با جان برابر

صداق دختر است از مهر مادر

هر آنچه داده مهرش حى سبحان

تو هم بايد دهى اى راحت جان

عبدالله:    

 كجا ذرّه كجا خورشيد تابان

تفاوت از زمين تا عرش كيوان

شما را پنجه مشكل‏ گشا بود

شما را همچو خالق نابود

تو باشى پادشاه هر دو عالم

توئى چون مصلى من چون بلالم

حضرت امير:    

 بگويم بهر تو اى نور ديده

صداق زينب محنت كشيده

ترا ساز و عطا خلاق داور

دو فرزند مثل عون جعفر

در آن وقتى كه شد نور دو عينم

به سوى كربلا عازم حسينم

تو بايد هر دو را با زينب زار

به همراهش فرستى اى دل افكار

بهر جا بر حسينم تنگ شد كار

نمايند هر دوشان جان را بايثار

در اين كار اى عمو مى‏ سوز و مى ‏ساز

برو اينك بكار عيش پرداز

عبدالله:    

هر آنچه امر فرمائى عمو جان

ترا فرمان برم از راه احسان

خودت هستى عمو از حالم آگاه

بدستم نيست هيچ از مال دنيا

صداقش را دهم از جوهر جان

چه سازم كار من گشته پريشان

حضرت امير:    

خطاب من به تو اى نور ديده عبدالله

مباد آنكه نمائى خلق را آگاه

همه مهاجر انصار را تو كنى خبر

كه نيست چيز به دست تو اى نيكومنظر

دلم شكسته در كار خويش حيرانم

ز داغ فاطمه افسرده پريشانم

ز دست من شده چون نهان گوهر به خاك

خدا گواه است كه سيرم ز عمر خود به جهان

خطاب من به تو باد اى كنيز نيك شعار

برو تو زينب غمديده زار اخطار

بگو كه باب كبارت ترا نموده كلب

بيار خود ببرم اعمه ستوده نصب

كنيز:    

تصدق سرت اى بى ‏بى حميده شعار

طلب نموده ترا باب تو به حال فكار

بيا به نزد پدر اين دم از طريق ادب

ندانم آنكه ترا بهر چه نموده طلب

زينب:    

 سلام من به تو اى پادشاه روز جزا

هزار جان من بى‏نوا فداى شما

بيان نما كو بدانم ايا رفيع جلال

مرا براى چه احضار كردئى الحال

حضرت امير:    

عليك من به تو اى زينب كشيد تعب

فداى عارض ماه تو كردم اى زينب

بدان كه مطلبم اين است اى نكوسيما

كه خواهم عقد به بندم ترا به عبدالله

چه در جواب بگوئى به باب افكارت

فداى داغ دل و ديده‏ هاى گريانت

زينب:    

مرا چه حد بود اى شافع صف محشر

كه در جواب بگويم ترا ز خير و ز شر

ولى تو در دلم و انس اى پدر به خدا

كه نيست تاب توانم پدر اصلاً

پدر ز فراقت مادر دلم پر از خون است

به بين به چشم تر من چه رود جيحون است

كه كاش مى‏ شدى اسباب عيش من به عزا

كه سير گشته ‏ام از زندگى به حق خدا

حضرت امير:    

مياور نام زهرا نزد بابت

به قربان تو قلب كبابت

تو حق دارى بدان اى نور ديده

پدر جان جان من بر لب رسيده

نباشد چاره ديگر سينه مخراش

برو در فكر كار خويشتن باش

دو گيسو را بشو از مشك عنبر

لباس نو ز جانا (كن) تو در بر

كنيزان دور زينب جمع گرديد

چه پروانه به دور شمع گرديد

كنيد آرايش آن سرو دلجو

دمى بيرون كنيد از دل غم او


 ادامه....

بازديد : 2939 بار

کلمات کليدي : نسخه تعزیهتعزیه خانه در تلگرام

تعزیه خانه کرمان در تلگرام

آرشیو اخبار

شنبه، 23 شهريور ماه
· شام غریبان 1441 در تعزیه خانه کرمان
چهارشنبه، 20 شهريور ماه
· نخستین سوگواره تعزیه الله آباد کرمان
· عاشورای 1441 در تعزیه خانه کرمان(سری اول)
يكشنبه، 17 شهريور ماه
·
پنجشنبه، 14 شهريور ماه
·
سه شنبه، 12 شهريور ماه
·
·
شنبه، 9 شهريور ماه
·
· برنامه اجرایی تعزیه خانه کرمان در محرم 1441
· اجرای تعزیه در پارک بهشت کرمان
پنجشنبه، 7 شهريور ماه
· چهار مجلس تعزیه در شهر راین
·
پنجشنبه، 17 مرداد ماه
· اجرای تعزیه طفلان مسلم در کرمان
يكشنبه، 13 مرداد ماه
· راه اندازی تکیه دولت در محرم و صفر
· تعزیه فقط برای عزاداری نیست
پنجشنبه، 10 مرداد ماه
· چهاردهمین سوگواره تعزیه محی آباد
چهارشنبه، 9 مرداد ماه
· اجرای تعزیه در امام زاده محمد کرمان
سه شنبه، 1 مرداد ماه
· نهمین سوگواره تعزیه چترود کرمان
سه شنبه، 18 تير ماه
· مسابقه تعزیه خوانی کرمان
شنبه، 1 تير ماه
· پنجمین مجمع عمومی انجمن تعزیه کرمان
دوشنبه، 20 خرداد ماه
· اهداء کتاب شبیه نامه به مقام معظم رهبری
يكشنبه، 5 خرداد ماه
· اجرای مجلس تعزیه شهادت امام علی (ع)
چهارشنبه، 11 ارديبهشت ماه
· سومین سوگواره تعزیه «ماه در محاق»
· اجرای تعزیه در اسماعیل آباد جوپار
·
جمعه، 17 اسفند ماه
·
پنجشنبه، 25 بهمن ماه
· چهارمین مجمع عمومی انجمن تعزیه کرمان
شنبه، 20 بهمن ماه
· پایان کار دومین سوگواره تعزیه شهرستان کرمان
سه شنبه، 16 بهمن ماه
· اجرای سه مجلس تعزیه در کرمان
پنجشنبه، 11 بهمن ماه
·
· برنامه اجرائی دومین سوگواره تعزیه کرمان
چهارشنبه، 10 بهمن ماه
· پایان کار بیست و دومین سوگواره تعزیه استان
· افتتاح شعبه انجمن تعزیه ایرانیان در کرمان
پنجشنبه، 4 بهمن ماه
· برنامه اجرایی سوگواره بیست و دوم
جمعه، 28 دي ماه
· 10 مجلس تعزیه در سوگواره کرمان اجرا می شود
چهارشنبه، 26 دي ماه
·
سه شنبه، 25 دي ماه
· معرفی دبیر سوگواره تعزیه استان کرمان
دوشنبه، 24 دي ماه
· نوزدهمین دوره جشنواره آیینی سنتی
جمعه، 21 دي ماه
· دومین سوگواره تعزیه شهرستان کرمان
يكشنبه، 11 آذر ماه
· دو مجلس تعزیه در شهر جوپار اجرا می شود.
يكشنبه، 6 آبان ماه
· تعزیه شکل اولیه خود را ندارد!
· گروه محی آباد و 3 مجلس در ایام اربعین
سه شنبه، 1 آبان ماه
· سوگواره تعزیه استان کرمان به تعویق افتاد.
سه شنبه، 17 مهر ماه
· اجرای سه مجلس تعزیه در شهر محی آباد
سه شنبه، 10 مهر ماه
· بیست و دومین سوگواره تعزیه استان کرمان
چهارشنبه، 4 مهر ماه
· اجرای تعزیه در حرم مطهر امامزاده حسین
جمعه، 30 شهريور ماه
· مراسم شام غریبان 1440
· اجرای مجلس شهادت امام در عاشورای 1440
جمعه، 23 شهريور ماه
·
دوشنبه، 19 شهريور ماه
· برنامه اجرایی گروه کهنوج معزآباد در محرم 1440

مطالب قدیمی تر

مقالات

· آسیب شناسی تعزیه
· یادداشتی بر موسیقی تعزیه/سدعظیم موسوی
· تعزيه و شبيه خواني
· سوگ سیاوش/یدالله آقاعباسی
· هاشم فیاض...
· تعزیه، ‌نمایش‌ كامل ‌‌ایرانی/دكتر اردشیر صالح‌پور
· تعزیه و تاریخچه آن نزد خاورشناسان/ داوود حاتمی
· در آمدي بر تعزيه و تعزيه خواني/اسماعیل مجللی
· تعزيه و شبيه خوانى /جواد محدثى
· نوشتاری در باب تعزیه /دکتر عبدالحسین زرّین کوب
· تعزیه هنری نمایشی، بیانگر واقعه جانگداز کربلا
· تاريخ معماري حرم امام حسين (ع) /اسماعیل مجللی
· تعزيه/کیوان پهلوان
· نگاهي به عاشورا پژوهي در غرب/عبدالحسين حاجى ابوالحسنى و محمد نورى
· تعزیه و تئاتر/اسماعیل مجللی
· تعزيه خوان ها ، راويان موسيقي آوازي/محمدجواد بشارتی
· نگاهي به تعزيه و آسيب شناسي آن در ايران امروز /کیوان پهلوان
· تعزیه و سینما/اسماعیل مجللی
· پیدایش موسیقی در تعزیه
· اصطلاحات رایج در تعزیه
· متادرام در تعزیه/فرید میرشکار
· تعزیتی بر مجالس شبیه خوانی/هومن نجفیان
· تاثیر امام رضا بر فرهنگ و هنر ایرانی /اسماعیل مجللی
· کند و کاوی در هنر شبیه خوانی/علی اکبر خلعتبری/هوشنگ سامانی
· مقایسه بخش هایی از نسخه های تعزیه حر در اراک و یالرود نور/علی اکبر خلعتبری
· بازی در بازی
· نگاهي به مصرع خواني )پرسش و پاسخ( در هنر شبيه خواني
· مردم شناسی مراسم شبیه خوانی ( تعزیه )/مسعود گنجعلیخان حاکمی
· تعزیه کرمان
· هنر عشق /وحید کیارسی
· تعزیه؛ جلوه‌ی ناب هنر آئینی/وحید کیاسری
· جستاری بر میراث نیاکا‌ن‌مان /سیاوش قائدی
· تضاد و تقابل در لباس تعزیه
· در آمدی بر تعزیه و تعزیه خوانی

عضويت سريع

شناسه :
نام اصلي:
ايميل:
تايپ مجدد:
گذرواژه:
تايپ مجدد:
 

سفارش تبليغات

ورود:
رمز عبور:
 

کاربران برتر

MemberPoints
1: asad153528
2: Fatemeh83820
3: sss20605
4: ahmadi11457
5: salari8134
6: erfan782
7: iranmenesh746
8: jopar701
9: habib650
10: farahbakhsh650
Learn more
Top 50 Users

پیام اهل خانه

ارشيو پيغام کوتاه   

 

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما