جستجونظرسنجی


نتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء: 0
نظرات : 3

آمار کاربران

گزارش تصویری

تصاویر برتر

جدیدترین تصاویر

تصاویر تصادفی


مجلس عروسی حضرت زینب (س)-بخش سوم

حضرت امير:    

مياور نام زهرا نزد بابت

به قربان تو قلب كبابت

تو حق دارى بدان اى نور ديده

پدر جان جان من بر لب رسيده

نباشد چاره ديگر سينه مخراش

برو در فكر كار خويشتن باش

دو گيسو را بشو از مشك عنبر

لباس نو ز جانا (كن) تو در بر

كنيزان دور زينب جمع گرديد

چه پروانه به دور شمع گرديد

كنيد آرايش آن سرو دلجو

دمى بيرون كنيد از دل غم او

كنيز:    

 بيا اى بى ‏بى فرخنده اختر

بكن در بر قميص خشك از زر

ز دست من ستان اى ماه پاره

بكن درگوش خود اين گوشواره

بميرم مادرى بر سر ندارى

تو را زينت كند از راه يارى

زينب:    

كجائى اى اجل جانم تو بستان

كجا رو آورم اى حّى سبحان

الهى عيش من گردد عزايم

خداوندا به مرگ خود رضايم

نپوشم من لباس شادمانى

ز بعد مادرم دار فانى

شما دست از سرم ياران بداريد

مرا يكدم به حال خود گذاريد

كينز:    

به قربانت شوم اى شاه ابرار

كبابم كرد آه زينب زار

لباس زر نپوشيد در بر خويش

بنالد بهر مادر با دل ريش

ز داغ مادرش دلتنگ باشد

به بخت خويشتن در جنگ باشد

حضرت امير:    

 بيا اى دختر مه پيكر من

زينب:    

چه فرمايش بود تاج  سر من

امير:    

چرا بر تن نپوشى رخت زيور

زينب:    

 كفن گردد مرا اين كهنه معجر

امير:    

 صبورى پيشه كن منما تو زارى

زينب:    

پدر بالله نباشد اختيارى

امير:    

مزن بابا دگر بر جانم آتش

زينب:    

ز هجر مادرم باشم مشوش

امير:    

دگر منما فغان اى نور ديده

زينب:    

 پدر جان، جان من بر لب رسيده

امير:    

 بود امروز روز شادمانى

زينب:    

 پدر درد دلم آخر تو دانى

امير:    

خجالت مى‏ كشم از روت زينب

زينب:    

مفرما اى شه فرخنده كوكب

زينب:     (بلافاصله)

بزرگوار چه خاكى اندر سر

بجاى رخت سيه بر تنم كنم زيور

خوش آن دختر كه هنگام عروس

نشانندش به تخت آبنوس

خوش آن دختر كه بنمايد نظاره

كند مادر بگوشش گوشواره

خوش آن دختر كه دارد بخت خرسند

كند در گردنش مادر گلوبند

خوش آن دختر كه دارد عزت و جاه

جهازش را كند مادر مهيا

خوش آن دختر كه غم در دل ندارد

حنا اندر كفش مادر گذارد

خوش آن دختر كه او شوهر نمايد

بجا خالى او مادر بيايد

كجائى فاطمه مادر كجائى

بيا بنگر به روز بينوائى

حضرت امير:    

هنوز ناله زينب به گوش مى‏ آيد

ز ناله ‏اش دل زارم به جوش مى ‏آيد

مكن تو گريه ديگر زينب فرشته‏ لقا

كه گريه تو فكنده پدر مرا از پا

بكن تو چادر خود بر سر اى نيكوبنياد

الهى آنكه پدر عيش تو مبارك باد

برو بيار كنيزك تو عود بااسپند

براى آنكه ز چشم بدش مباد گزند

زينب:    

 مگو فداى تو اى جانشين پيغمبر

حسين بيا و چادر كند مرا بر سر

به هر چه دست زند شفيع روز جزا

بود مبارك و ميمون به حق ذات خدا

حضرت امير:    

بيا به نزد من اى بلبل رياض جنان

حسين بيا كه شوم من ترا بلاگردان

بكن تو چادر زينب به سر ز راه وفا

از آنكه دست تو باشد تبّرك اى بابا

امام حسين:    

 آمدم اى باب افكار آمدم

خدمتت با چشم خونبار آمدم

خدمتت باشد به من بنما عيان

چونكه او جسم است من باشم چه جان

خواهر اى زينب تو بنما شورشين

ياورت در هر كجا باشد حسين

من به روى چادرت گيرم وضو

تا از اين خواهر تو يابى آبرو

شمر بر بايد ز سر اين معجرت

من به قربان دل غم پرورت

چادرت افسون كنم با شورشين

من فدايت گردم اى نور دو عين

جبرئيل:    

شيعيان ياد آمدم با شورشين

ايندم از رفتار شاه دين حسين

او بروى چادرش گيرد وضو

تا كه زينب يابد از آن آبرو

ياد آمد شيعيان از شهر شام

از جفاهاى همان قوم ظلام

دل شكسته زينب خونين جگر

گه به سينه مى‏زد و گاهى به سر

در كجا باشد شهيد كربلا

تا نبيند اين چنين جور و جفا

امام حسين:    

من دعا خوانم ز سر تا پاى تو

مى‏كنم افسون همه اعضاى تو

چون كه اين اعضا خورد چوب جفا

در ره شام و ره كرببلا

من بگيرم اين زمان با صد نوا

جان خواهر داد تو از اشقيا

من بخوانم ان يكاد اى مستمند

تا كه از چشم بدت نايد گزند

چونكه مى‏ كردى اى اسير اشقيا

مى‏ برندت جانب بازارها

سر برهنه مو پريشان بى‏ نقاب

مى‏روى خواهر بزير آفتاب

اى دريغا مادرت نبود بسر

تا كه اندازد ترا چادر بسر

چادرت پوشم براى نور عين

اى بلاگردان جانت اين حسين

ذوالجنا هم را بياور اى غلام

تا سوارش من كنم با احترام

نه به زانويم تو پايت از وفا

شو سوار اى دختر شير خدا

ياد از آن روزى كه مى ‏كردى اسير

يك كمى بر سر ندارى دست گير

جبرئيل:    

عزاداران از اين زينب

دو چشم خون روان گردد

جوانانش به خون غلطان

كه بختش واژگون گردد

بود اين زينب اى زينب كه اندر كربلا ياران

جوانانش بخون غلطان ز جور كوفيان گردد

بود اين زينب آن زينب كه با اين حرمت اى ياران

به راه شام با شمر ستمگر هم عنان گردد

زينب:    

حسين گردم فداى خلق و خويت

بيا تا توشه بردارم ز رويت

حسين جان من بلاگردان جانت

بيا تا من ببوسم گيسوانت

مبادا چشم بر راهم گذارى

بزودى منزلم تشريف آرى

حسين:    

چه رفتى از برم اى خواهر زار

نخواهم بى‏ گل روى تو گلزار

تو بودى مونس شب هاى تارم

مرا بگذاشتى شب ها تو خواهر

ديگر بر من كه سازد غم گسارى

زند شانه به گيسويم ز يارى

تو رفتى بى تو خواهر زار گشتم

چه بلبل دور از گلزار گشتم

مخور غم خواهر زيبا لقايم

به جا خالى تو زودى بيايم

ادامه....

تعزیه خانه در تلگرام

تعزیه خانه کرمان در تلگرام

آرشیو اخبار

جمعه، 7 مرداد ماه
· ت
· ن
· پخش فرازهایی از تعزیه از سیمای مرکز کرمان
· کاروان نمادین ورود اهل بیت به کربلا
جمعه، 24 تير ماه
· چهارمین همایش شبیه خوان های کرمان
· پنجمین سوگواره تعزیه شهرستان کرمان
جمعه، 27 خرداد ماه
·
چهارشنبه، 25 خرداد ماه
·
سه شنبه، 3 خرداد ماه
· سومین دوره پنجشنبه های تعزیه خوانی
شنبه، 31 ارديبهشت ماه
· گروه تعزیه منتخب کرمان
يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه
· ثبت نام و تمدید عضویت انجمن تعزیه ایرانیان
جمعه، 23 ارديبهشت ماه
· نهمین مجمع عمومی انجمن تعزیه کرمان
سه شنبه، 30 فروردين ماه
· اجرای 5 مجلس تعزیه در بروات بم
· اجرای دو مجلس تعزیه در روستای هوتک کرمان
شنبه، 27 فروردين ماه
· اجرای سه مجلس تعزیه در کاظم آباد کرمان
پنجشنبه، 18 فروردين ماه
· چهاردهمین سوگواره تعزیه جوپار
شنبه، 14 اسفند ماه
· هشتمین مجمع عمومی انجمن تعزیه کرمان
چهارشنبه، 19 آبان ماه
· سیزدهمین سوگواره تعزیه شهر جوپار
دوشنبه، 19 مهر ماه
·
شنبه، 6 شهريور ماه
· برنامه اجرایی سوگواره بیست و سوم
·
سه شنبه، 19 مرداد ماه
·
·
پنجشنبه، 14 مرداد ماه
· برنامه اجرایی چهارمین سوگواره تعزیه کرمان
دوشنبه، 4 مرداد ماه
· بیست و سومین سوگواره تعزیه استان کرمان
· برنامه اجرایی دومین سوگواره کهنوج معزآباد
شنبه، 2 مرداد ماه
· آغازبه کار دهمین سوگواره تعزیه چترود
جمعه، 28 خرداد ماه
· دومین سوگواره تعزیه کهنوج معزآباد
پنجشنبه، 27 خرداد ماه
· برنامه اجرایی پنجشنبه های تعزیه خوانی
دوشنبه، 24 خرداد ماه
· چهارمین سوگواره تعزیه شهرستان کرمان
شنبه، 8 خرداد ماه
· سوگواره تعزیه محی آباد 15 ساله شد.
جمعه، 7 خرداد ماه
· پنجشنبه های تعزیه خوانی در کرمان
دوشنبه، 3 خرداد ماه
· مجمع عمومی انجمن تعزیه
دوشنبه، 20 ارديبهشت ماه
· درگذشت دو مرکب دار تعزیه کرمان
چهارشنبه، 20 اسفند ماه
· دولت و ملت هر دو به تعزیه آسیب زده‌اند
شنبه، 4 بهمن ماه
·
شنبه، 24 آبان ماه
· مخالف خوان سیرجانی درگذشت.
چهارشنبه، 16 مهر ماه
· اجرای تعزیه نمایش شیدایی در کرمان
سه شنبه، 18 شهريور ماه
·
سه شنبه، 11 شهريور ماه
· محرم 1442
جمعه، 7 شهريور ماه
· 7 مجلس تعزیه در تعزیه خانه کرمان اجرا می شود.
· زور «کرونا» به «تعزیه» نرسید!
چهارشنبه، 22 مرداد ماه
·
·
يكشنبه، 1 تير ماه
· سومین همایش تعزیه خوانان کرمان
جمعه، 5 ارديبهشت ماه
· چهارمین سوگواره تعزیه شهرستان کرمان
چهارشنبه، 28 اسفند ماه
·
يكشنبه، 11 اسفند ماه
· هفتمین مجمع عمومی انجمن تعزیه برگزار می شود
سه شنبه، 6 اسفند ماه
· مدیرعامل انجمن تعزیه ایرانیان معرفی شد
پنجشنبه، 10 بهمن ماه
· سومین سوگواره تعزیه شهرستان کرمان

مطالب قدیمی تر

عضويت سريع

شناسه :
نام اصلي:
ايميل:
تايپ مجدد:
گذرواژه:
تايپ مجدد:
 

سفارش تبليغات

ورود:
رمز عبور:
 

پیام اهل خانه

ارشيو پيغام کوتاه   

 

مقالات

· آسیب شناسی تعزیه
· یادداشتی بر موسیقی تعزیه/سدعظیم موسوی
· تعزيه و شبيه خواني
· سوگ سیاوش/یدالله آقاعباسی
· هاشم فیاض...
· تعزیه، ‌نمایش‌ كامل ‌‌ایرانی/دكتر اردشیر صالح‌پور
· تعزیه و تاریخچه آن نزد خاورشناسان/ داوود حاتمی
· در آمدي بر تعزيه و تعزيه خواني/اسماعیل مجللی
· تعزيه و شبيه خوانى /جواد محدثى
· نوشتاری در باب تعزیه /دکتر عبدالحسین زرّین کوب
· تعزیه هنری نمایشی، بیانگر واقعه جانگداز کربلا
· تاريخ معماري حرم امام حسين (ع) /اسماعیل مجللی
· تعزيه/کیوان پهلوان
· نگاهي به عاشورا پژوهي در غرب/عبدالحسين حاجى ابوالحسنى و محمد نورى
· تعزیه و تئاتر/اسماعیل مجللی
· تعزيه خوان ها ، راويان موسيقي آوازي/محمدجواد بشارتی
· نگاهي به تعزيه و آسيب شناسي آن در ايران امروز /کیوان پهلوان
· تعزیه و سینما/اسماعیل مجللی
· پیدایش موسیقی در تعزیه
· اصطلاحات رایج در تعزیه
· متادرام در تعزیه/فرید میرشکار
· تعزیتی بر مجالس شبیه خوانی/هومن نجفیان
· تاثیر امام رضا بر فرهنگ و هنر ایرانی /اسماعیل مجللی
· کند و کاوی در هنر شبیه خوانی/علی اکبر خلعتبری/هوشنگ سامانی
· مقایسه بخش هایی از نسخه های تعزیه حر در اراک و یالرود نور/علی اکبر خلعتبری
· بازی در بازی
· نگاهي به مصرع خواني )پرسش و پاسخ( در هنر شبيه خواني
· مردم شناسی مراسم شبیه خوانی ( تعزیه )/مسعود گنجعلیخان حاکمی
· تعزیه کرمان
· هنر عشق /وحید کیارسی
· تعزیه؛ جلوه‌ی ناب هنر آئینی/وحید کیاسری
· جستاری بر میراث نیاکا‌ن‌مان /سیاوش قائدی
· تضاد و تقابل در لباس تعزیه
· در آمدی بر تعزیه و تعزیه خوانی

کاربران برتر

MemberPoints
1: asad153624
2: Fatemeh83823
3: Taher20656
4: ahmadi11457
5: salari9106
6: erfan782
7: iranmenesh746
8: jopar701
9: farahbakhsh650
10: habib650
Learn more
Top 50 Users

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما